top of page
Taiwan Smart Machinery Day.png

Welcome to

Chào mừng Quý vị đến với

B2B match making “Taiwan Smart Machinery Day”

Buổi giao thương trực tuyến với các Nhà sản xuất Máy móc thông minh Đài Loan

* Do ảnh hưởng bởi tình hình Covid-19 tại Việt Nam, sau khi cân nhắc Ban tổ chức đã quyết định dời thời gian diễn ra sự kiện sang 10/09/2021 nhằm giúp các bên tham dự có thời gian chuẩn bị tốt hơn và các cuộc họp được diễn ra suôn sẻ.

In order to maintain the global supply chain at all times, TAITRA is constantly reaching out to connect with you. This August, TAITRA would like to send to you a trade meeting program between leading companies in Taiwan in the Smart Machinery Industry and potential buyers in the Vietnam market, in the series of Taiwan Smart Machinery Day.

Nhằm duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu trong mọi lúc mọi nơi, TAITRA không ngừng vươn tay kết nối đồng hành cùng Quý vị. Trong tháng 8 này, TAITRA xin gửi đến Quý vị chương trình kết nối giao thương giữa các công ty hàng đầu tại Đài Loan trong Ngành Máy Móc thông minh và khách mua hàng tiềm năng tại thị trường Việt Nam, trong chuỗi chương trình Taiwan Smart Machinery Day.

 

Machine tools and metalworking are some of the most important sectors of many different industries. With the rapid development of the 4th industrial revolution, Taiwanese manufacturers have developed core technologies as well as applications in order to make them compatible with smart 4.0 factories. With the goal of not only thriving in Taiwan but also other neighbouring countries, in which Vietnam is one of the most potential partners.

Máy công cụ và gia công kim loại là một trong những lĩnh vực quan trọng của các ngành công nghiệp khác nhau. Với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các nhà sản xuất Đài Loan đã phát triển các công nghệ cốt lõi cũng như ứng dụng để chúng có thể phù hợp với các nhà máy thông minh 4.0. Với mục tiêu không chỉ phát triển tại Đài Loan mà còn ở các quốc gia lân cận khác, mà Việt Nam là một trong những đối tác tiềm năng đó.

- Location: Meet online by Skype

- Nền tảng họp: trực tuyến qua Skype

 

* The event will be conducted in English or Chinese, depending on your preference. An interpreter can be provided if you need.

* Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Anh/Trung, sẽ hỗ trợ thông dịch tiếng Việt nếu cần

 

For suppliers' information, please check the Participants section or download the company profile in brief of 22 participants here (PDF, 1.7MB)

Danh sách các công ty Đài Loan tham dự, vui lòng xem tại mục Participants hay tải về profile tóm tắt của 22 công ty tại đây (PDF, 1.7MB)

 

Looking for a total solution for customized smart manufacturing after the epidemic, register now!

Kính mời Quý vị đăng ký tham dự để cùng mở rộng thêm mối quan hệ hợp tác sau đại dịch.

 

For further information, please contact:

Quý vị quan tâm tham dự chương trình kết nối giao thương, nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự kiện này, vui lòng liên hệ:

 

Taiwan Trade Center, Inc. (TAITRA), Representative Office in Ho Chi Minh City

16Fl., Central Plaza, No.17, Le Duan St., Dist.1, Ho Chi Minh City

Ms Duong Hue Hong

Email: hong168@taitra.org.tw

Tel: (028) 3939 0837 (ext. 29)

Mobile: 082 902 8940

Văn phòng TAITRA HCMC - Ms. Dương Huệ Hồng

Register your participation here!

Đăng ký tham dự sự kiện kết nối kinh doanh với các Nhà sản xuất máy móc thông minh của Đài Loan!

Registration deadline

Close on 12:00 am September 07, 2021

Hạn chót đăng ký: 12:00 am ngày 07/09/2021

Organised by

Taiwan External Trade Development Council, TAITRA

 

 

 

New Date & Time information *

- Date: September 10, 2021

- Vietnam Time: 09:00-12:00 am

- One on one trade meeting: 30 minutes

- Participant Fee: It's Free

Number of participants

- Total: 22 Taiwanese manufacturers

- Machinery: 10 companies

- Parts: 12 companies

TAITRA-Logo.png
z2671487182557_95af47e5f27ae76612dca03fdd421411.jpg

The program is in collaboration with IMA - Industrial Machinery                                  and TM - technologyMag

techmag-logo.jpg

The program is in collaboration with IMA - Industrial Machinery and TM - technologyMag

bottom of page