top of page

Tham khảo một số không gian thực tế ảo của nhà máy,
dự án, công trình được scan - chụp bằng 3D Matterport

  • Nên xem trên máy tính để bàn, máy tính xách tay có màn hình lớn, hoặc iPad để có trải nghiệm đầy đủ và khai thác hết các tính năng của không gian thực tế ảo:

  • Sau khi nhấn nút Play, nhấn vào View Full Screen (để xem chế độ toàn màn hình)

  • Dùng con chuột để di chuyển trong không gian thực tế ảo
    - đi tới, đi lùi, qua trái, qua phải
    - nhấn double click để zoom in, zoom out 

    - hoặc có thể dùng mũi tên trên bàn phím để điều hướng

  • Khi chuyển, nên chú ý theo hướng các vòng tròn trên mặt đất (đây cũng là các vị trí đặt máy khi scan)

Với công nghệ Thực tế ảo 3D MatterPort người dùng hoàn toàn có thể chủ động họ đi theo hướng nào, và họ muốn xem gì trong không gian đó!

Xem thêm một số lưu ý tại đây

A. Nhà máy

A. Nhà máy

1. Plantroom Installations

2. Laboratories & Plant Room Virtual Tours

3. WTP Glan Agua

4. 1 S Market Mech Penthouse - Pre-construction

4. 1 S Market Mech Penthouse - Pre-construction

B. Hàng hải - đóng tàu

B. Hàng hải - đóng tàu

C. Công trình xây dựng

C. Công trình xây dựng

D. Các công trình khác

D. Các công trình khác

bottom of page